Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Pravidla fóra
V tejto sekcií nájdete hotové návody. Povolené sú len reakcie na znenie návodov (opravy, doplnenia a pod.). Budeme radi pokiaľ napíšete návod a vložíte ho do tejto sekcie. Všetky príspevky musia schváliť moderátori.

Všetky vaše problémy a požiadavky o pomoc smerujte do vhodných sekcií alebo do Poradny.
mikrotom

Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od mikrotom »

Ahoj všem. Po mnoha letech užívání Windows Mobile zařízení jsem nedávno přešel k Apple a pořídil na zkoušku iPhone 3G. Mám telefon především na práci s kontakty, schůzkami, úkoly a zprávami. Čekal jsem tedy na implementaci podpory synchronizace s Exchange serverem. Funkcionalita pro pracovní použití je zvládnuta spíše povrchně, mnoho důležitých věcí chybí nebo jsou implementovány nešikovně.

Níže uvádím nedostatky, které jsou specifické pro byznys-orientovaného uživatele. Chci se o ně s vámi rozdělit a udržovat tento příspěvek průběžně aktuální.

Vše se vztahuje k iPhone se standardním firmwarem (aktuálně ve verzi 4.0.2) bez instalace aplikací třetích stran, jenž by vyžadovaly jailbreak.

UPDATE: Po téměř roce a půl s Windows Mobile se vracím k iPhone (tentokráte verze 4). Zatím jsem v rychlosti mrknul na to, co se mezitím změnilo a aktualizoval tento příspěvek. Další bude následovat.

Vítám všechny návrhy na rozšíření, úpravy a informace o řešení jednotlivých problémů.

Zásadní nedostatky funkcionality aplikací/systému:

 • Zcela abstrahuje úkoly. Prostě s nimi neumí pracovat a hlavně je nesynchronizuje.
 • Ignoruje SMS s kontaktními informacemi. Pokud vám tedy někdo odesílá skrze SMS vizitku, ani se nedozvíte, že tak učinil.
 • Neumí v e-mailech, kontaktech ani kalendáři pracovat s kategoriemi a follow-up značkami.
 • Poštovní klient stáhne celou zprávu, pokud ji chcete předat dále. Přeposlat zprávu s přílohou o velikosti 5 MB pro vás bude znamenat 10 MB síťového provozu. EAS přitom standardně umožňuje vyřešit takovou úlohu v rámci serveru (0 MB přenosu).
 • Z vlastní databáze kontaktů neumí odesílat informace jako VCard. Z příloh e-mailů, které vám zašle někdo jiný, je však zpracovat umí.
 • Kalendář neumí vytvářet organizované schůzky. Je schopen pouze přijímat a zpracovávat pozvánky od jiných.

Nedostatky funkcionality aplikací/systému:

 • Domácí obrazovka nezobrazuje nadcházející položky kalendáře. Aplikace třetích stran, které by do ní zasáhly, jsou zatím považovány za nežádoucí, takže je na oficiálním AppStore nenajdete.
 • Neumí ukládat ani editovat dokumenty.
 • Neumí nastavit režim mimo kancelář.
 • Pokus o vymazání či přesunutí zprávy, kontaktu či schůzky v době, kdy nejste online připojeni k EAS serveru, vyprodukuje množství chybových hlášek a nakonec k zamýšlenému odstranění nedojde.
 • Poštovní klient občas zobrazuje text v HTML e-mailech v příliš malém měřítku.
 • Poštovní klient zobrazuje trvale rozbalený strom podsložek. Pokud jich máte ve své schránce více(např. pro různé klienty/projekty), pak vám bude pár chvil trvat, než se jimi prolistujete a dostanete se třeba ke složce s odeslanou poštou, jenž se zobrazuje až pod nimi. Žádný fígl s poklepáním do spodního rohu displeje za účelem přesunu na konec seznamu totiž neexistuje.
 • Kalendář neumí zobrazit pohledy na týden či rok.
 • Kalendář neumí označit schůzku jako soukromou/důvěrnou.
 • Nepodporuje kopírování a vkládání, přičemž mnoho aplikací si ještě navíc neumí navzájem podávat potřebné informace. Neschopnost vytočit telefonní číslo z textové zprávy je opravdu frustrující.
 • Kalendář neumí definovat atribut volno/nezávazně/zaneprázdněn/mimo kancelář.


Drobné nedostatky funkcionality aplikací/systému:

 • Synchronizaci iPhone nelze nastavit na odlišný režim připojování k serveru v závislosti na pracovní době / volnu. Pokud zapnete push, tak jste prostě stále online. Windows mobile zařízení mohou nastavit schedule tak, že v pracovní době jsou online a ve volnu třeba fetch po pár hodinách.
 • Synchronizaci iPhone není možno nastavit tak, aby stahovala jen záhlaví zpráv a jejich obsah teprve na vyžádání. Lze však vypnout stahování obrázků. Automaticky jsou stahovány komplet. V kombinaci s tím, že iPhone neumožňuje nastavit zabránění stahování příloh překračujících určitou velikost, se jedná o riziko vyčerpání kreditu datových přenosů.
 • Po probuzení zařízení musíte tahat za jezdce slide to unlock, ačkoliv budete vzápětí zadávat passcode pro odemčení.
 • Poštovní klient neumožňuje měnit způsob řazení zpráv. Vždy jsou zobrazeny od nejnovějšího po nejstarší.
 • Poštovní klient neumožňuje vyhledávání ve zprávách na serveru.
 • Poštovní klient ignoruje a serveru nepředává / nepřebírá status zprávy, pokud na ni bylo odpovězeno či byla předána dál.
 • Kalendář neumožní uvést důvod, pokud zamítáte pozvánku na organizovanou schůzku.
 • Kalendář neumí vymazat jednu schůzku z automatické řady.

Klady funkcionality aplikací/systému:

iPhone kupodivu umí i pár věcí, které Windows mobile zařízení doposavad nezvládnou. Zde jsou některé z nich:

 • Možnost nastavení více účtů Microsoft Exchange současně!
 • Synchronizace iPhone podporuje vícenásobné kalendáře. Mnoho uživatelů tak v Outlooku nepracuje, ale existuje možnost založit si ve složce kalendář podsložky a tam vést další samostatné kalendáře. iPhone je synchronizuje a zobrazí buďto samostatně nebo dohromady barevně odlišené. Pozor: nejde o možnost nahlížet do kalendářů jiných uživatelů, které jsou umístěny v jiných účtech.
 • Synchronizace iPhone podporuje zobrazení HTLM obsahu zpráv i se serverem Exchange 2003 (Windows mobile zařízení podporují HTLM zprávy až se serverem Exchange 2007).
 • Synchronizace funguje i pro kontakty ve všech podsložkách, které máte vytvořeny ve své Exchange schránce. Jednotlivé složky převezme jako groups a nechá vás mezi nimi pohodlně přepínat. Aplikace na správu kontaktů dokonce umožňuje sdružený pohled all contacts, při němž vidíte v jednom přehledu sdružené kontakty ze všech groups/složek. Na druhou stranu vám iPhone neumožní, abyste zvolili k synchronizaci pouze jednu či některé z groups/složek.

Nedostatky implementace českého prostředí v operačním systému telefonu:

Pracovního využití telefonu se týkají i nedostatky lokalizace, ačkoliv jsou obecnějšího charakteru.

 • Česká klávesnice je implementována lajdácky - kromě znaků s českou diakritikou zobrazuje u každého písmene kupu znaků z jiných národních sad.

Rozdíly fungování Exchange Activesync (EAS) u iPhone a Windows mobile zařízení:

Synchronizace EAS funguje u iPhone s drobnými odlišnostmi od Windows Mobile zařízení. Zde popisuji některé z nich:

 • V e-mailové schránce iPhone není potřeba manuálně označovat podsložky, které se mají synchronizovat též. Jejich synchronizace funguje instantně. Tzn. pokud vstoupíte do jakékoliv podsložky, iPhone EAS její obsah obratem dosynchronizuje. To se týká např. i složky odeslané pošty. Upozornění na nové příchozí e-maily však funguje pouze u jedné složky inbox/doručená pošta.
 • Při otevření e-mailové aplikace a vstoupení do inboxu/doručené pošty Exchange schránky, provede iPhone aktuální synchronizaci, což ohlásí ve spodní části obrazovky textem "Updated + datum + čas". To však neznamená, že by EAS neběžel předtím na pozadí a složka byla nesynchronizovaná. Je, ale iPhone tuto aktuální synchronizaci uskuteční pro jistotu.
 • Standardní pohled na kontakt zobrazuje pouze ta pole, která jsou vyplněná. Neznamená to však, že by iPhone nebyl schopen synchronizovat mnohá další. Pohled na kontakt se rozšiřuje současně s tím, jaká pole jsou v konkrétním kontaktu vyplněna. Synchronizují se dokonce i ta pole, které stolní Outlook neobsahuje na standardním pohledu na kontakt a lze je vyplnit až na záložce "Všechna pole kontaktu" - např. oddělení, narozeniny atd.

Manuální nastavení Exchange Activesyncu (EAS)

Nastavení EAS je velmi jednoduchá věc, pokud tedy znáte údaje a vše běží tak, jak má:

 • Do pole Email zadejte vaši e-mailovou adresu.
 • Do pole Server zadejte adresu Exchange serveru, kterou vaše firma udává pro užití s EAS. Většinou ji můžete odvodit od adresy, kterou používáte pro Outlook Web Access. Zadává se v jednoduchém tvaru cosi.domena.cz - tedy bez předpony https:\\ a též bez označení adresáře (většinou exchange či owa).
 • Do pole Domain zadejte doménu, ve které je registrován váš účet s e-mailovou adresou. Tento údaj může, ale nemusí, být totožný s doménou Exchange serveru, jež jste zadávali v předchozím kroku. Doménu zadejte v jednoduchém tvaru vasedomena, bez označení 1. stupně .cz atd.
 • Do pole Username zadejte vaše logovací jméno.
 • Do pole Password zadejte vaše heslo.
 • Do pole Description zadejte libovolný název účtu tak, jak chcete, aby se vám zobrazoval v přehledu e-mailových účtů v iPhone.

Jediné dvě věci, které budete muset udělat mimo nastavení Exchange účtu jsou tyto:

 • Zavedení SSL certifikátu, pokud jej vaše firma vyžaduje k přístupu do Exchange Activesync serveru. V zásadě existují 2 možnosti, jak toto udělat. Ta první je jednodušší a proběhne automaticky. To za předpokladu, že na vašem serveru máte nastavenu funkci automatického rozpoznání/konfigurace. V takovém případě stačí na iPhone potvrdit souhlas a certifikát se nainstaluje sám. Pokud se toto nestane, musíte soubor s certifikátem získat a dostat do iPhone jinou cestou. Měl by vám jej poskytnout správce vaší sítě, případně jej lze vyexportovat ze skladiště certifikatů, kam se mohl uložit z předchozího používání Outlook Web Accessu. Nejsnažší je poslat si jej v příloze zprávy do nějaké freemailové schránky a vyzvednout si jej odtamtud. iPhone rozpozná přípony certifikátů a umožní vám jej nainstalovat. Informace o nainstalovaném certifikátu následně naleznete v Settings/General/Profile.
 • Nastavení bezpečnostních politik, pokud je vaše firma vyžaduje k přístupu na Exchange Activesync server. Ve většině případů si je server při prvním přihlášení vynutí sám, přičemž viditelným důsledkem pro vás bude hlavně to, že vás iPhone vyzve k zadání hesla (pokud jej nemáte již nastavené) a nastaví se vám položka Passcode lock na nějakou relativně krátkou dobu. Vypnout nelze, neboť je nastavena shora serverem a slouží jako ochrana firemních e-mailů, kontaktů a schůzek před zcizením.

Konfigurace firemních nastavení pomocí iPhone Configuration Web Utility:

Občas se stává, že nastavení wifi, VPN, účtu Exchange či SSL certifikátů nejde dobře. Pokud není příčina jinde, upusťte od manuálního nastavení v menu iPhone a proveďte jej externě. Můžete tak učinit prostřednictvím samostatné utility, kterou Apple poskytuje pod názvem iPhone Configuration Web Utility (existují verze pro Windows i MacOS)

Umožní vám vložit do iPhone údaje a nastavení, týkající se sítí a e-mailových účtů. Jde především o:

- nastavení požadavků na heslo
- nastavení Wi-Fi
- nastavení VPN
- nastavení e-mailového účtu POP/IMAP
- nastavení účtu Exchange
- nastavení bezpečnostních certifikátů

Obrázek

Utilita následně vyprodukuje jeden malý konfigurační soubor, který si můžete poslat do iPhonu prostřednictvím freemailového účtu. Tomuto souboru se říká profil a jeho obsahem se stane i SSL certifikát, pokud jste jej nastavili. Po otevření profilu v iPhone bude automaticky nakonfigurováno vše, co jste do něj při vytváření vložili.

Ačkoliv prostřednictvím této utility zadáváte shodné údaje jako předtím manuálně, pravděpodobnost úspěšného rozchození Exchange účtu je touto cestou vyšší. Výhodou jejího použití je také to, že si vytvoříte nastavení na jednom místě a jednou pro vždy.

Pár drobností k jejímu používání:

Utilita se po instalaci v systému nejeví jako spustitelný program. Vyvolat ji můžete pouze z prostředí webového prohlížeče a to s pomocí odkazu localhost:3000.

Výchozí logovací jméno a heslo je admin/admin.

Na každé záložce je tlačítko save, kterým vždy musíte uložit provedené změny, než z ní odejdete.

Nemusíte vkládat nastavení pro všechny oblasti - vyplňte pouze to, co potřebujete. Pokud ale v některé záložce začnete vkládat nastavení a opustíte jej, výsledný profil nebude funkční. A to i přesto, že jste vymazali všechna nabízená pole. V takovém případě vymažte celé rozpracované nastavení záložky kliknutím na ikonu s mínusem v pravém horním rohu. Teprve pak profil na tuto záložku opravdu zapomene.

Troubleshooting provozu Exchange Activsyncu (EAS):

U řady uživatelů dochází k nesnázím, které se projevují částečným až úplným přerušením synchronizace. Níže uvádím doporučení, která se k tomuto tématu objevují. Nejsou komplexně prověřená, ale snad poslouží alespoň orientačně:

Chyby v iPhone:

Obecně se zdá, že synchronizace EAS a e-mailová aplikace v iPhone s FW2.1 mají sklony k zasekávání a jiným problémům více, než u předchozích FW. Pokud pozorujete nesnáze zkuste postupně tyto kroky:

 • Ukončete běžící aplikace (podržte tlačítko home cca 8 vteřin).
 • Vypněte a znovu zapněte iPhone.
 • Proveďte hardreset - (zmáčkněte současně tlačítka home + power a držte jej dokud se neobjeví oznámení o vypnutí, držte je stále, až se objeví logo apple a telefon se vypne)
 • Nastavte omezení historie synchronizace kalendáře (days to sync) na neomezeno (all events).
 • Nastavte omezení synchronizace pošty (mail days to sync) na neomezeno (no limit).
 • Redukujte počet položek ve složce inbox/doručená pošta - někteří uživatelé pozorovali zlepšení, pokud odstranili tisíce zpráv a uskromnili se na pár desítek či stovek.
 • Vypněte Push a přepněte režim přístupu k serveru na Fetch.
 • Odeberte Exchange účet/kompletní profil a nastavte jej znovu.
 • Proveďte restore a začněte znovu od podlahy.

Jedna další obtíž pramení ze způsobu, jakým iPhone přijímá vynucení bezpečnostních politik. Napoprvé proběhne vše v pořádku, ale při opakovaném vynucení politik serverem iPhone nic neindikuje a bohužel sám neprovede jejich potvrzení. Pokud máte podezření na tuto chybu, vstupte do nastavení poštovního účtu a změňte jakkoliv položku Mail days to sync. iPhone vás vyzve k zadání passcode a současně přijme nastavení bezpečnostních politik ze serveru. Pokud toto nepomůže proveďte hardreset iPhone.

Někdy se při nastavování Exchange účtu dostanete do bodu, kdy jej chcete raději celý odebrat. K tomu by mělo stačit pouhé potvrzení volby delete account. Stává se však, že účet touto cestou odebrat nelze. Pouze se přesýpají hodiny, iPhone nereaguje a účet se nakonec neodstraní. V takovém případě vstupte do nastavení účtu settings/mail contacts calendar/jméno_vašeho_účtu a vypněte Activesync pro položky mail, contacts i calendar. Může to trvat opravdu dlouho, ale vydržte - funguje to. Pak můžete zaseknutý účet odebrat, případně zkusit rozjet synchronizaci EAS znovu opětovným zapnutím jednotlivých položek.

Chyby v přenosu GPRS/EDGE/UMTS sítí:

Některé obtíže mohou být způsobeny chybou v přenosech dat přes síť vašeho mobilního operátora. Nejjednodušším způsobem, jak vyloučit toto podezření, je zkusit provoz se SIM kartou jiného operátora. Pokud nesnáze ustanou, kontaktujte svého operátora. Pokud nikoliv, pravděpodobně není chyba v síti vašeho operátora :-)

Technologie Push funguje na principu ponechávání otevřené session. Může se pravděpodobně narušit i tak, že iPhone přepíná mezi datovými přenosy v GSM síti a Wi-Fi připojením. V takovém případě dochází ke změnám IP adres, narušení otevřené session a možným nesnázím EAS. Na zkoušku nastavte datové připojení napevno jedním či druhým způsobem.

Chyby na straně serveru:

Kompletní nastavení poštovního serveru, webového serveru a firewalu je nad rámec tohoto příspěvku. Proto jen ve stručnosti:

 • Prověřte, zda je Exchange server 2003 SP2/2007 správně nastaven.
 • Prověřte, zda je u vašeho účtu zapnut vzdálený přístup OMA a povolena synchronizace vyvolaná ze zařízení.
 • Prověřte, zda je správně nastaven webový server.
 • Prověřte, zda je správně nastavena bezpečnost - ověřování a SSL certifikáty.
 • Prověřte, zda je správně nastaven firewall - porty a time-out.
 • Prověřte nastavení KeepAlive intervalů.
 • Prověřte, zda je Virtuální adresář OMA nastaven na používání .NET 1.1 a nikoliv .NET 2.0.
 • Proveďte reset složek Exchange na IIS serveru.

Odkazy na stránky s témem iPhone ve firemním prostředí:

 • Oficiální příručka a web Apple pro zavádění iPhone do firemního prostředí.
 • Oficiální fórum Apple k nasazení iPhone ve firemním prostředí.
 • Oficiální místo Apple pro feedback, kam směřovat výtky a požadavky na opravy.

EDIT:

aktualizováno - FW 4.0.2, rozdíly vůči WM, manuální nastavení EAS, nastavení EAS pomocí IPCWU, troubleshooting používání EAS


plánuji - dopracování troubleshootingu EAS, rozšíření odkazů o neoficiální
Naposledy upravil(a) mikrotom dne pát srp 27, 2010 5:01 pm, celkem upraveno 21 x.

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Pro jistotu zdůrazním, že toto není obecné téma o tom, co iPhone umí a neumí. Takových diskusí je všude mnoho a předpokládám, že podobné vlákno běží i zde. Společným jmenovatelem těchto témat je to, že drtivá většina uživatelů od iPhone očekává dost odlišné věci, než pracovně orientovaný člověk. A protože se chci vyhnout debatám nenahrávání vida, FM rádiu či chybějícímu A2DP bluetooth profilu, tak jsem založil samostatnou diskusi. Jejím tématem je iPhone z pohledu pracujícího uživatele . Např. takového, který jede přes korporátní exchange schránku a má zájem vyřizovat rutinně denní úkoly. Doufám, že se i zde najde pár uživatelů, co mají iPhone k podobnému účelu a budou sdílet své dílčí strasti :)

djha53k
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 489
Registrován: čtv srp 21, 2008 5:53 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od djha53k »

tak tohle je presne ten seznam co mi tu chybel :idea: dekuji mikrotom :wink:

Taky ho sci jako mobil do prace.
Ale bo s kalendarem vubec nepracuju (zatim) tak tim tahle cast pro me neni zajimava.

Co mi ale bude asi vadit jsou vCard a sms vizitky.

Mel sem iP chvili a T9 mi tedy vubec nevadila. Stejne tak dorucenky sem jen mazal, takze sem je davno vypnul.

Zajima jaxi iP poradi s vice slozkama na MSE? Bo mam dost filtru, ktery mi rodeluji emaily do slozek nez jen aby tupe chodili do inboxu. Funguje to?
..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..
SG G6
https://www.investicnigramotnost.cz/

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

djha53k píše:Zajima jaxi iP poradi s vice slozkama na MSE? Bo mam dost filtru, ktery mi rodeluji emaily do slozek nez jen aby tupe chodili do inboxu. Funguje to?


Synchronizace podsložek funguje bezvadně - tzv. "on the fly". Defaultně se nalejou zprávy jen do inboxu, ale když vstoupíš do jakékoliv podsložky, tak iPhone její obsah obratem dosynchronizuje.

Upozornění na nové příchozí však funguje pouze u složky inbox/doručená pošta.

djha53k
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 489
Registrován: čtv srp 21, 2008 5:53 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od djha53k »

tak to je docela spatny :?
ja jich totiz mam asi 20 8) a prolizat je vzdycky vsechny bude fakt vopruz :?
..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..
SG G6
https://www.investicnigramotnost.cz/

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Asi jsem se špatně vyjádřil: upozornění na nové zprávy (ve smyslu avíza příchozího e-mailu a červených upozornění v docku) se koná pouze v inboxu. Ale když otevřeš seznam podsložek, pak i ten obsahuje indikaci množství nových zpráv pro jednotlivé složky samostatně! Lepší?

peter.nr
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 174
Registrován: čtv říj 02, 2008 1:05 pm
Bydliště: Nitra

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od peter.nr »

Dobrý deň!

Rád by som vedel, ako to je so synchronizáciou kontaktov s Exchange serverom. Potrebujem synchronizovať tieto položky:
meno, priezvisko, titul, foto, spoločnosť, oddelenie, telefón do práce, mobilný, domov, email, IM, web, adresu domov, do práce, narodeniny, výročie, poznámka.
Čo z toho sa dá synchronizovať a čo nie? Sú telefónne čísla synchronizované v tvare +stat(vol)cislo?
iPhone 4S 64GB 6.1.3
iPad 2 16GB WiFi 6.1.3
Macbook Air 2011, i5 1.7GHz, 4GB, 128GB, Mac OS X Mountain Lion

djha53k
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 489
Registrován: čtv srp 21, 2008 5:53 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od djha53k »

iP3G by mel automa syncovat vse co je v MSE dostupny.

ja to v General / Mail vypnul, bo v praci tam nic nemame a smazalo mi to vsechny kontakty co sem mel naimportovany ze SIM a musel sem je znovu syncnout z iT8 :?
..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..
SG G6
https://www.investicnigramotnost.cz/

giger
Host
Host
Příspěvky: 73
Registrován: úte zář 09, 2008 1:06 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od giger »

Fakt, ze platforma WM toho dokaze ovela viac - myslim teraz out-of-the-box, teda bez instalacie dalsich aplikacii - je proste nesporny.
U iPhone 3G skor ide o to, AKYM SPOSOBOM komunikuje s uzivatelom.
WM ma obrovske mnozstvo naozaj celkom dobre prepracovanych jednotlivych casti operacneho systemu a ponuka toho viac, v zmysle kvantity vlastnosti a features.
Problemom je skor to, ze je ovela menej uzivatelsky privetiva ako iPhone 3G.
A o to prave ide a to robi z iPhone 3G uplne ine zariadenie.
Myslim, ze spojenie uzasnych vlastnosti s uzivatelskou privetivostou a jednoduchostou ovladania je cesta k dokonalemu zariadeniu.
Myslim si takisto , ze clovek ozelie niektore vlastnosti a funkcie na ukor designu ale hlavne jednoducheho ovladania.
Nemyslite si, ze ludia pod privalom mnozstva technologii su uz trochu unaveni z toho studovania vsetkych manualov, priruciek a navodov ako to-ktore zariadenie ovladat?
iPhone 3G vsadil na intuitivnost a jednoduchost, obetoval pri tom mozno nieco z technologii a funkcionalit ale zatial mu to vychadza.

Este poznamka:
Skuste obetovat aspon na nejaky cas nejaku vasu technologiu, o ktorej si myslite, ze bez nej nemozete existovat a zrazu mozno zistite, ze ju vlastne vobec nepotrebujete :-)
Obrázek iPhone 3G 16GB White (FW 2.1) O2 SIM without JB

Beryck

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od Beryck »

NEZ BUDES ZNOVU NEKDY PSAT TO CO PISES TAK BY SI SE SNIM MEL LEPE SEZNAMIT...HAFO NEDOSTATKU CO TU PISES NEMA NAPR.VIDEONAHRAVKY UMI ATD.... :wink:

peter.nr
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 174
Registrován: čtv říj 02, 2008 1:05 pm
Bydliště: Nitra

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od peter.nr »

Juramac, asi by s tebou teraz v Apple výrazne nesúhlasili.
Prečo by inak robili connector pre Exchange?

To djha53k: Zrejme Outlook v práci používaš, lebo musíš. Z toho dôvodu tam nemáš kontakty. Ja preto, lebo zároveň vediem firmu, som zodpovedný za technológie a nenasadím nič, čo by bolo zbytočné. Preto mám v mailboxe v Exchange do tisíc kontaktov, stovky až tisíce záznamov v kalendári, desiatky taskov a poznámok. Jasné, doma to nikto nevyužije, ale pre prácu je to prepotrebné. A všetky spomínané veci potrebujem synchronizovať, aby som ich mal dostupné kdekoľvek. Máš pravdu, že tu ide o nájdenie kompromisu medzi jednoduchodťou ovládania a funkčnosťou. Z toho vyplýva, že Apple bude tlačiť iPhone smerom k rozšíreniu funkčnosti a MS a výrobcovia WM zariadení zase k zjednodušeniu ovládania.

Od WM už za tie roky viem, čo môžem očakávať. Takmer neobmedzené rozširovanie po SW stránke a prísľub do budúcnosti vo verzii WM 7, prípadne super HW napr. HTC Touch HD, iPhone bude isto dobiehať vylepšením connectoru pre Exchange, lepšou SK a CZ klávesnicou, bezproblémovejšími aktualizáciami fw (ktoré sú napr. u HTC dotiahnuté takmer k dokonalosti), alebo portáciami GPS navigačného SW.

Otázka znie, ktorá strana sa skôr priblíži k ideálu. iPhone k tomu nemá ďaleko, držím palce. Ale budeme si musieť ešte počkať.

Ale nikto mi neodpovedal k veci. Ešte raz: má to niekto otestované, ktoré z uvedených položiek sa synchronizujú a ktoré nie? Resp. ako je to so synchronizáciou štruktúry tel.čísiel?
iPhone 4S 64GB 6.1.3
iPad 2 16GB WiFi 6.1.3
Macbook Air 2011, i5 1.7GHz, 4GB, 128GB, Mac OS X Mountain Lion

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Již ti částečně odpověděl djha53k.

iPhone synchronizuje a je schopen zobrazit snad všechny pole kontaktu, která jsou vyplněna.

Zkusmo jsem teď u jednoho svého kontaktu zadal i narozeniny a oddělení (u těchto polí jsem si nebyl jistý) a objevily se v iPhone korektně.

Všechny Tvou požadované pole (Meno, priezvisko, titul, foto, spoločnosť, oddelenie, telefón do práce, mobilný, domov, email, IM, web, adresu domov, do práce, narodeniny, výročie, poznámka) se tedy synchronizují v pořádku.

A tel. čísla synchronizuje s prefixem i bez něj. Záleží na tom, jak to máš u každého kontaktu zadané v Outlooku.
Naposledy upravil(a) mikrotom dne pát říj 03, 2008 7:33 am, celkem upraveno 1 x.

Julek
Administrator
Administrator
Příspěvky: 9848
Registrován: pát říj 12, 2007 9:32 pm
Bydliště: Údlice
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od Julek »

mě se tohle vlákno moc libí, dávám ho do nováčků jako důležité, pokud bude mít v budoucnu větší informační hodnotu přesunem ho...

Respektujte pravidla, pak si u mě můžete stěžovat na moderátory.


Obrázek

whisky96
Starý pes fóra :)
Starý pes fóra :)
Příspěvky: 980
Registrován: stř úno 13, 2008 9:47 pm
Bydliště: Bratislava

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od whisky96 »

peter.nr píše:Dobrý deň!

Potrebujem synchronizovať tieto položky:
meno, priezvisko, titul, foto, spoločnosť, oddelenie, telefón do práce, mobilný, domov, email, IM, web, adresu domov, do práce, narodeniny, výročie, poznámka.
Čo z toho sa dá synchronizovať a čo nie? Sú telefónne čísla synchronizované v tvare +stat(vol)cislo?


ako uz bolo povedane, synchronizuje sa vsetko, v pripade telefonnych cisiel sa synchronizuju presne tak ako ich mas zadane v outlooku.

spravil som ti u mna v outlooku vzorovy kontakt so vsetkymi polami, ktore si chcel:

Obrázek

Obrázek


a takto to vyzera po synchronizacii (push, asi za sekundu po vytvoreni sa objavil v iphone) v mojom iphone:

Obrázek . Obrázek

whisky96
Starý pes fóra :)
Starý pes fóra :)
Příspěvky: 980
Registrován: stř úno 13, 2008 9:47 pm
Bydliště: Bratislava

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od whisky96 »

e este doplnim svoj pohlad na ostatne tvoje vytky:

? Zcela abstrahuje úkoly. Prostě s nimi neumí pracovat a hlavně je nesynchronizuje. Tasky riesim cez OmniFocus, a synchronizujem ich ako s Macom tak aj s Outlookom v PC. Taktiez je mozne pouzit ine aplikacie, ktore Tasky s Outlookom synchronizovat vedia (napr. ToDo).

? Ignoruje SMS s kontaktními informacemi. Pokud vám tedy někdo odesílá skrze SMS vizitku, ani se nedozvíte, že tak učinil. to je pravda

? Z vlastní databáze kontaktů neumí odesílat informace jako VCard. Z příloh e-mailů, které vám zašle někdo jiný, je však zpracovat umí. suhlasim

? Kalendář neumí vytvářet organizované schůzky. Je schopen pouze přijímat a zpracovávat pozvánky od jiných. suhlasim

? Nemožnost vypnout automatické korekce slov. Ačkoliv je CZ slovník prázdný, stále otravuje se slovy z kontaktů. instalaciou asKB zo Cydie vypnes autokorekciu uplne, takze nebude navrhovat ani slova z kontaktov

? Neumí v e-mailech, kontaktech ani kalendáři pracovat s kategoriemi a follow-up značkami. to je pravda, ale ak nejaky mail potrebujem follow-upovat, tak si ho preposlem na svoju adresu a OmniFocus mi ho prida do Taskov (podla mna je to logickejsie, aby som to sledoval v taskoch, ako v maily)

? Globálně nepodporuje Copy&Paste, přičemž mnoho aplikací si ještě navíc neumí navzájem podávat potřebné informace. Neschopnost vytočit telefonní číslo z textové zprávy je opravdu frustrující. suhlasim, aj ked v niektorych aplikaciach uz vytacanie cisiel funguje, napr. z taskov

? Neumí editovat dokumenty. pokial viem, tak na toto uz su, alebo sa chystaju nejake aplikacie ... pre mna to vsak nie je dolezite, este nikdy somnepotreboval upravovat dokument v iphone (ani v nijakom WM zariadeni, hoci tieto to umoznovali)

? Text v HTML e-mailech se občas zobrazuje v příliš malém měřítku. o tom ze mozes zoomovat, to samozrejme vies, pozri sa do settings/mail&contacts&calendars mas tam aj nastavenie velkosti pisma v mailoch

? Domácí obrazovka nezobrazuje nadcházející položky kalendáře. Aplikace třetích stran, které by do ní zasáhly, jsou asi považovány za nežádoucí, takže je na oficiálním AppStore nenajdete. nie, ale najdes ich na cydii

? E-mailový klient zobrazuje trvale rozbalený strom podsložek. Pokud jich máte ve své schránce více(např. pro různé klienty/projekty), pak vám bude pár chvil trvat, než se jimi prolistujete a dostanete se třeba ke složce s odeslanou poštou, jenž se zobrazuje až pod nimi. Fígl s poklepáním do spodního rohu displeje za účelem přesunu na konec seznamu zde totiž nefunguje. suhlas

? Kalendář neumí zobrazit pohledy na týden či rok. pravda

? Neumí doručenky SMS. RealSMS umi

? Na virtuální klávesnici nejsou šipky pro pohyb kurzoru. Pokud se v právě psaném textu chcete posunout o pár znaků zpět, znamená to přehmátnout do textu a s pomocí lupy se trefit mezi jednotlivé litery. lupa je podla mna lepsie a presnejsie riesenie ako sipky .. toto by som nepovazoval za bug ale za feature :wink:

napriek vsetkym nedostatkom je to podla mna najlepsi business telefon, aky som pouzival

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Souhlas, pár věcí jsem upravil, ke zbývajícím pouze krátce na vysvětlenou:

1) Veškeré nedostatky popisuji k iPhone bez jailbreaku, neboť jsem přesvědčen, že ve firemním prostředí to nebude s realizací JB vůbec jednoduché. Dokonce si myslím, že si jej 99% uživatelů nebude moci dovolit. Důvodů je řada - často jde o zahraniční firmy, telefon není tvým majetkem, ohrožuješ bezpečnost (neříkám rovnou, ale potenciálně), ohrožuješ konzistenci a v neposlední řadě trochu štveš adminy, kteří ti to musí dávat pořád dopořádku :-)

2) Kategoricky, kategoricky a ještě jednou kategoricky odmítám svůj 3G telefon synchronizovat ručně přes kabel s lokálním účtem ve stolním počítači. Za prvé to považuji technologicky za návrat do třetihor. Za druhé to ve firemním prostředí není leckdy možné / vhodné. Úkoly jsou stejně jako ostatní položky na serveru v Exchange schránce a musí se tedy synchronizovat přes EAS!

I já si myslím, že iPhone je dobrý byznys telefon, přestože mám za sebou dlouhou zkušenost s WM zařízeními. Jde jen o odstranění/vypilování několika much. Mj. pokud si někdo z vás vzpomene, jak vypadaly WM v jejich ranných verzích (a jak fungoval/nefungoval EAS tam), tak musíte uznat, že první výstřel od Applu není vůbec špatný.

peter.nr
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 174
Registrován: čtv říj 02, 2008 1:05 pm
Bydliště: Nitra

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od peter.nr »

To Whisky96 a Mikrotom:

Díky za odpovede, som spokojný. Snáď ešte jedna maličkosť:

Ak zadám do Outlooku číslo v plnom formáte, tzn. int.prefix, prefix, číslo (do troch riadkov, štvrtý je klapka, ale ten nevyužívam), spraví mi to číslo napr. +421 (2) 12345678. Je to výhodné z dvoch dôvodov: 1. pri volaní zo zahrničia sa korektne dovolám. 2. pri vytočení čísla z Outlooku a následnom použití paralelného telefónu sa dá volať aj cez 0 resp. 9 na vonkajšiu linku a Outlook sám pozná, že nemá točiť vpredvolbu mesta, resp. štátu. Je to fakt komfortné.

Zobrazí mi aj iPhone takto zadané číslo korektne? Resp. môžem ho v takomto tvare zadať do iPhone a korektne potom preniesť do Exchange?
iPhone 4S 64GB 6.1.3
iPad 2 16GB WiFi 6.1.3
Macbook Air 2011, i5 1.7GHz, 4GB, 128GB, Mac OS X Mountain Lion

whisky96
Starý pes fóra :)
Starý pes fóra :)
Příspěvky: 980
Registrován: stř úno 13, 2008 9:47 pm
Bydliště: Bratislava

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od whisky96 »

mikrotom píše:Kategoricky, kategoricky a ještě jednou kategoricky odmítám svůj 3G telefon synchronizovat ručně přes kabel s lokálním účtem ve stolním počítači. Za prvé to považuji technologicky za návrat do třetihor. Za druhé to ve firemním prostředí není leckdy možné / vhodné. Úkoly jsou stejně jako ostatní položky na serveru v Exchange schránce a musí se tedy synchronizovat přes EAS!


to s tebou plne suhlasim, nikde som vsak nepisal ze ich synchronizujem manualne cez kabel ...

momentalne sa mi synchronizuju over-the-air a som s tym nadmieru spokojny ...

djha53k
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 489
Registrován: čtv srp 21, 2008 5:53 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od djha53k »

no me by spis zajimalo jak dosahnout abych mi zustali v iP contakty ze SIMky a zaroven se nacetly s MSexchange.

bo jak povolim sync s MSE tak mi vymaze to co sem naimportoval ze SIM :roll: :?
..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..
SG G6
https://www.investicnigramotnost.cz/

peter.nr
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 174
Registrován: čtv říj 02, 2008 1:05 pm
Bydliště: Nitra

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od peter.nr »

No ja neviem, vo WM zariadeniach to funguje cez funkciu COMBINE - kontakty z telefónu sa pošlú na server a do telefónu sa dohrajú kontakty zo servera.
Následne vyexportuješ všetky kontakty v Outlooku do pst súboru a zazálohuješ napr. na CD (je to vlastne záloha).
Potom môžeš kontakty zo SIM pokojne vymazať.
iPhone 4S 64GB 6.1.3
iPad 2 16GB WiFi 6.1.3
Macbook Air 2011, i5 1.7GHz, 4GB, 128GB, Mac OS X Mountain Lion

Uživatelský avatar
rony
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 19581
Registrován: pát pro 14, 2007 12:37 am
Bydliště: mám niekde
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od rony »

mikrotom - dobry text. dik, taketo skusenosti si rad precitam aj ked si iphone zrejme nikdy ku exchange nepripojim.

rozhodne si ako mod myslim, ze tato tema ma dobru informacnu hodnotu a v sekcii pre novacikov ju skor zahadzuje :-)

samozrejme, ze drviva vacsina ludi si Exchange konfigurovat proste nebude :) ja ako admin postovych systemov by som to aj tak nikomu nepovolil na jeho sukromny mobil :-)
/\/\ /\ > /\ / Facebook skupina Uživatelé Apple Watch a fb.com/forum.iphone.cz
 mac mini  iPhone  4  5S  X  13 Pro  iPad Pro  Pencil  TV4  HomePod  WATCH  AirPods

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Díky. Snažím se to téma postupně dodělávat. Až bude hotové, tak se uvidí.

Mj. co se týká penetrace Exchange účtů - já ve svém okolí sleduji, že dnes mnoho lidí na vedoucích či alespoň manažerských pozicích má snahu být online se svým pracovním účtem. Netýká se to jen velkých zahraničních firem. I střední či malé firmy dnes často jedou alespoň přes Small Business Server a mají tudíž automaticky možnost EAS využívat.

S pomocí synchronizace vůči Exchange účtu lidé mj. opouštějí ten zlozvyk, že mají své kontakty a kalendář offline na lokálním domácím/pracovním počítači - či dokonce pouze v telefonu :-)

iPhone se svou byznys funkcionalitou může konkurovat WM i Blackberry zařízením směle. A to, že jsou potřeba vylepšení, je přirozené u každého systému.

Mj. vznikají a stále se rozšiřují možnosti hostovaných Exchange schránek. Některé jsou i zdarma a většina EAS umožňuje.

peter.nr
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 174
Registrován: čtv říj 02, 2008 1:05 pm
Bydliště: Nitra

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od peter.nr »

Rony, samozrejme na súkromný mobil ani ja. Ale ak je telefón pracovný nástroj, je už dnes nutné ho synchronizovať. Či už s Exchange, Domino, alebo iným serverom.
My máme vo firme iba 6 užívateľských účtov na Exchange, ale synchronizáciu používame.
Druhá vec je otázka bezpečnosti. Tu je ale potrebné uvedomiť si dôležitosť a úroveň možného zneužitia dát. U nás to taký problém nie je, no napr. v takej banke je to už o inom.
iPhone 4S 64GB 6.1.3
iPad 2 16GB WiFi 6.1.3
Macbook Air 2011, i5 1.7GHz, 4GB, 128GB, Mac OS X Mountain Lion

siana
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 269
Registrován: pát led 04, 2008 10:34 pm
Bydliště: Pha

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od siana »

2 mikrotom: pěkně sepsané postřehy. .. :)
Copy&Cut&Paste se tu řeší už velice dlouho. Pro JB iPhony lze stáhnout aplikaci CopierciN, která dokáže přeposílat a upravovat sms, kontakty, poznámky, maily i jiné soubory, o tom v příslušném vláknu.
Úkoly, na které jsme byli zvyklí ve WM, v IP také scházejí. Možná hoši z jabka v nějaké 50. verzi FW zohlední i tahle přání uživatelů... :mrgreen:
Naposledy upravil(a) siana dne ned říj 05, 2008 6:01 pm, celkem upraveno 1 x.
iPhone X - 64 GB Silver; Vodafone; & AirPods ;-)
New iPad 2018 - 128 GB Cellular Silver; T-Mobile; Apple Pencil
MacBook Air 13" - 256 GB SSD (early 2015), macOS Monterey12.0.1
Apple Watch 5 - silver case; 40 mm, watchOS 8.1

mikrotom

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od mikrotom »

Souhlas. I malá firma může snadno synchronizovat. Koneckonců pokud se nepletu, tak technologii Exchange Activesync implementovalo i několik českých výrobců groupware systémů - např. Merak Groupware nebo Kerio Mail Server

Bezpečnost je u obou nejvýznamnějších platforem (Exchange Activesync a Blackberry) řešena hodně podobně - passcode na zařízeních a hlavně remote wipeout.

A nemyslím si, že by úředníci či manažeři v bankách měli nějaké citlivé údaje ve svých poštovních schránkách. Samozřejmě tam mají schůzky, kontakty a maily o klientech. Ale ostrá bankovní data budou v dedikovaných informačních systémech.

Uživatelský avatar
rony
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 19581
Registrován: pát pro 14, 2007 12:37 am
Bydliště: mám niekde
Kontaktovat uživatele:

Re: iPhone 3G pohledem pracujícího

Příspěvek od rony »

mikrotom píše:A nemyslím si, že by úředníci či manažeři v bankách měli nějaké citlivé údaje ve svých poštovních schránkách. Samozřejmě tam mají schůzky, kontakty a maily o klientech. Ale ostrá bankovní data budou v dedikovaných informačních systémech.


ale maju. ich potreby su vzdy krok vpred pred rozsahom schopnosti dedikovanych systemov. A ak beriem za citlive udaje aj komunikaciu v ramci firmy, tak je priamo nemozne e-mail z toho vylucit - oni si proste postou vymienaju aj veci, ktore by firmu opustit nemali.

Nehovoriac o tom, ze v podstate akykolvek unik je castokrat zvelicovany a bez ohladu na vyznam uniknutych dat sa skor ukazuje stylom - aha, co im uniklo, nie je to sice dolezite, ale co keby tam mal citlivejsie data? A uz je zle :-) Preto je limitacia umiestnenia dat v mobilnych zariadeniach velmi dolezita vec :-)

offtopic samozrejme :-)
/\/\ /\ > /\ / Facebook skupina Uživatelé Apple Watch a fb.com/forum.iphone.cz
 mac mini  iPhone  4  5S  X  13 Pro  iPad Pro  Pencil  TV4  HomePod  WATCH  AirPods

bananovnik

Hledám ToDo se synchronizací s Outlookem resp. exchange/keri

Příspěvek od bananovnik »

Dobrý den

Konečně jsme našel fórum, které je (alespoň pro mě) praktické :-) /děkuji tímto zakladateli/
Po několika letech duality a kombinace Nokie a WM zařízení jsem se rozkolíbal a pořídil si iphone, který +/- už vyhovuje (tj. dá se s tím narozdíl o dněkterých WM i telefonovat), ale mám stále jeden neřešený problém. Po upgradu na FW2.2. a upgradu našeho kerio serveru chodí a aktualizuje se pošta (včetně příznaků o přečtení) včetně kalendáře a tak hledám cestu pro synchronizaci úkolů s exchange serverem, ale (a to je můj problém) pro synchronizaci via Active Sync tedy vzdáleně přes mobilní internet... tedy ne žádnou lokální synchronizaci přes kabel či Wifi; pár věcí jsem zkoumal, ale nic mi nepřišlo funkční...

Moc prosím, má někdo funkční řešení? (dodávám, že nemám jailbreaknutý iphone- a pokud možno to ani nechci - firemní sféra / jenom v extrému bych byl ochoten...)

(+ neví někdo, zda není někde k pořízení bluetooth switch na home screenu- kvůli šetření baterek když nejsem v autě, abych nemusle překlikávat- ale to je opravdu ve srovnání s absencí synchronizace úkolů opravdu parcialita)

díky moc :-)

mikrotom

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od mikrotom »

Obávám se, že aplikace pro synchronizaci úkolů přes Exchange Active Sync není ještě k dispozici. A to nejen v AppStore, ale ani jako neofic. aplikace s využitím JB :cry:

JiriDrak
Host
Host
Příspěvky: 13
Registrován: pon zář 29, 2008 9:34 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od JiriDrak »

Na appstore je placena aplikace TaskData, ktera by mela umet pracovat s exchange serverem. Nepouzivam to, takze netusim nakolik je to funkcni.

nuny
Host
Host
Příspěvky: 87
Registrován: stř zář 10, 2008 11:13 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od nuny »

Problem se synchrem úkolů jsem řešil taky (dokonce taky používám Kerio Mail server) a řešení popisuji tady
http://drsny.net/forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=13&t=10041
Iphone 4 (16GB) s JB + new Ipad 4G (64GB) = oba O2
Přechod z WinMobile na Apple byl jako výměna Fabie za Ferrari.
Oboji začíná na F ale tím podobnost končí.

bananovnik

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od bananovnik »

Zkoušel jsme kliknout na uvedený odkaz pro synchro úkolů s kerio sreverem , ale hlásí to errror (General Error
SQL ERROR [ mysqli ] P-B??stup pro u?ivatele 'forum.iphone.cz'@'81.2.194.145' (s heslem ANO) [1045]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.)

děkuji

mimochodem Tsk data jsme vyzkoušel a nefungují... :-(

Julek
Administrator
Administrator
Příspěvky: 9848
Registrován: pát říj 12, 2007 9:32 pm
Bydliště: Údlice
Kontaktovat uživatele:

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od Julek »

je to zde :

viewtopic.php?f=13&t=10041

píše do vlákna o synchronizaci ve firemním prostředí a s tímhle si neporadíš ?!? :roll:

Respektujte pravidla, pak si u mě můžete stěžovat na moderátory.


Obrázek

bananovnik

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od bananovnik »

Aha...
nicméně toto vlákno jsme četl a bohužel pravděpodobně nenabízí řešení, které hledám...(nebo jsem slepý či hloupý - což apriori nevylučuji :-) )
Na internetu a ostatně i v appstore je řada aplikací, které tak či onak umožňují synchronizaci s lokálním pc - já hledám synchronizaci via ActiveSnyc přes kerio server, tedy složky nemám lokálně ale na podnikovém serveru, kde pochopitelně nemohu instalovat dle libovůle aplikace běžící na pozadí (tak jako v PC), přičemž chci synchronizpovat přímo s exchange (kerio) a nikoliv přes zapnutý lokální počítač (na webu je řada návodů jak na to) a nezávisle na tom zda mám zapnutélokální PC či ne.
Prostě hledám způsob vzdáleného přístupu přímo do exchange (kerio) tak jako to jde zcela bez problémů ve WM a chtěl bych tak dosáhnout i synchronizace úkolů a poznámek (nativně iphone podporuje synchronizaci s kerio/exchange bohužel jen kalendáře, mailu a kontaktů). Tj, aplikaci vzdálené synchronizace via datový přenos mobilu s exchange/kerio serverem a NE přes kablík či wifi...
v appstore je pár aplikací, které to slibují a v zásadě všechny jsem otestoval a nic nefungovalo resp. aplikace píší o podpoře exchange serveru (popř SBS) ale naše firma má Kerio server, který sice používá stejnou technologii jako exchange, ale někde asi bude problém s kompaktibilitou. Njenadějnější program (Task Data) jsme dokonce zakoupil, ale spojit ho s kerio serverem via mobil se nepodařilo. Úplně optimálně hledám přímou synchronizaci se vzdáleným podnikovým serverem v extrémním ústupové variantě i přes prostředí třetí strany (ale bez aplikací na pozadí serveru či pc)

budu rád za rady či dokopání k řešení

milano
Host
Host
Příspěvky: 36
Registrován: pon úno 18, 2008 5:45 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od milano »

Vážení, už dopředu se omlouvám, pokud mé řešení nebude někomu vyhovovat. Předělal jsem si vedení úkolů do kontaktů. Outlook, exchange, MAC OSx a iPhone podporují podsložky kontaktů. Pod hlavní složkou kontakty jsem si vytvořil další složku, nazvanou "jak je libo" a v této složce mám jednotlivé úkoly, coby kontakty. Navíc ke každé položce si do poznámky můžu dopsat co potřebuji a vejde tam toho hodně. iPhone synchronizuje pouze jednu vrstvu složek a to co je v nich. Další vrstvu podsložek v podsložce, už nesynchronizuje. Mám tak podsložky na cokoliv potřebuji, např. "čekám, koupit, nápady, úkoly ( tam jsou úkoly moje)" a pak mám složky nazvané jmény všech lidí se kterýma potřebuji něco řešit a ve složce mám napsáno vše co s daným člověkem potřebuji vyřešit. Všechno se naprosto bezchybně synchronizuje na všechny přístroje. Je to řešení samozřejmě nedokonalé, ale já jsem chtěl mít všechno na exchange nebo raději nic.
Nedokonalosti: nepřipomíná ale na to je kalendář, nejde nastavit datum splnění, nejdou provazovat úkoly k více lidem atd atd.
Mě se ale toto řešení výborně osvědčilo, zásadně na nic nezapomínám, pokud jednám s daným člověkem, naklepnu složku a hned je jasno. Navíc si sem tam složky projedu a zkontroluji. Pokud si potřebuji daný úkol uschovat a označit jej jako splněny, tak do názvu přidám na začátek dvě písmena ZZ a hned to skočí na konec složky.
Dokonce si do jedné složky dělám záznamy s jednání, do jména kontaktu napíši datum a s kým jsem jednal a do poznámky píšu co potřebuji. Jednotlivé záznamy se krásně řadí a navíc můžete v záznamech skvěle používat funkci hledat. Omlouvám se za delší příspěvek, ale třeba to někomu pomůže.
MO

mikrotom

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od mikrotom »

Problém mezi aplikací TaskData a Kerio serverem může být podle mého názoru způsoben tím, že TaskData nepoužívají pro synchronizaci protokol Exchange Active Sync. Sahají na vzdálená data prostřednictvím WebDAVu (WebDAV je rozhraní rozšiřující protokol HTTP o možnost skupinově editovat a spravovat soubory umístěné na serverech), který Kerio neumí přes OWA, případně je potřeba toto speciálně nastavit. Doporučoval bych zjišťovat tímto směrem a rozhodně bych si na to povolal helpdesk od dodavatele Keria.

PS: udržovat návod, který je úvodním příspěvkem tohoto tématu, se mi nadále bude jen velmi obtížně. Těžkopádná a velmi povrchní implementace EAS ze strany Apple mi nakonec tak lezla na nervy, že jsem svou zkušenost s iPhone vzdal. Vrátil jsem se k PocketPC zařízení a jsem momentálně vlastníkem HTC Touch HD, což je mizérie z hlediska ergonomie a ovládání, ale dá se s tím mnohem lépe pracovat :-( Prosím nezlobte se na mě, jsem připraven se sem občas vrátit, popovídat a případně aktualizovat návod, pokud se budou věci hýbat ze strany Apple k lepšímu.

djha53k
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 489
Registrován: čtv srp 21, 2008 5:53 pm
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od djha53k »

no ja sem skoncil na nemoznosti navazat komunikaci Apple Cisco VPN klientem a Cisco VPN concentratorem :?

Komunikace bez jakehokoliv duvodu a zapisu do logu zdechne pred fazi dve (stabilizace kanalu).
..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..--~~--..
SG G6
https://www.investicnigramotnost.cz/

Filosof
patron iPhone.cz
patron iPhone.cz
Příspěvky: 111
Registrován: pon říj 13, 2008 1:02 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od Filosof »

Toto tema mne take zajima. Resim synchronizaci s Kerio mailserverem (zatim jen zvolna, ale prijde to). Prosim tedy o doplnovani postrehu v tomto vlakne. Pripadnou odpoved kerio helpdesku sem prosim hodit. Diky.
Iphone 3G/16GB, orig od Vodafone, FW 4.2.1 JB untethered; Iphone 4/32GB, orig od Vodafone, FW 5.0.1 JB redsn0w_win_0.9.10b2; iPad 32GB 3G verze EU, FW 5.0.1 JB redsn0w_win_0.9.10b3; iPad 64GB 3G verze US, FW 5.0.1 JB - redsn0w_win_0.9.9b8 + Corona

Uživatelský avatar
rony
Klub čistého iOS
Klub čistého iOS
Příspěvky: 19581
Registrován: pát pro 14, 2007 12:37 am
Bydliště: mám niekde
Kontaktovat uživatele:

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od rony »

Ak ma autor chut popisat zmeny v fw 3.0, tak ma to silne zaujima - viem, ze su dost zasadne vizualne, zvedavy som na konkretne zmeny vnutri.
/\/\ /\ > /\ / Facebook skupina Uživatelé Apple Watch a fb.com/forum.iphone.cz
 mac mini  iPhone  4  5S  X  13 Pro  iPad Pro  Pencil  TV4  HomePod  WATCH  AirPods

Lipon
Senior uživatel
Senior uživatel
Příspěvky: 601
Registrován: čtv zář 03, 2009 3:04 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od Lipon »

přispěju též svou troškou zkušeností s pracovním nasazením iP do mlýna

Zkoušel jsem sesynchronizovat kontakty z pracovního desktop Outlooku do iP, Outlook v práci pracuje s Keriem (zatím ne s poslední verzí) - tady jsem bohužel narazil na nějakou chybu mapování složek mezi outlookem a keriem, neboť se mi u cca. 60% kontaktů přiřadila ke jménu přezdívka "fax" a všechny tyto kontakty jsou pak v iP seřazeny pod "F". Takže jsem zase všechny kontakty z iP smazal, pracovní Outlook synchronizoval se starým PDAčkem, doma na lokálním PC nasoukal kontakty z PDA do outlooku a pak synchronizoval přes iTunes - úspěšně, tedy skoro. U všech kontaktů se mi do iP přidaly položky poštovních adres (domov, práce, ostatní) a nezjistil jsem proč. V outlooku se tváří, že jsou prázdné.

V práci nemáme vytvořen přístup pro synchronizaci "zvenku", což řeším v případě kalendáře přes Google calendar, v případě Úkolů přes Toodledo. Synchro kontaktů jsem zatím nedořešil, když si kontakty synchronizuji s domácím PC, tak se mi opět u všech jmen doplní adresy, byť prázdné položky.

EDIT: jen ještě doplním, vše se týká FW 3.0, iP 3GS

rds76
Host
Host
Příspěvky: 4
Registrován: pon led 25, 2010 9:14 pm

Re: Nastavení a používání iPhone ve firemním prostředí (ExAS)

Příspěvek od rds76 »

http://www.basisinformationtechnology.com/tasksnnotes/ - reseni pro sync Tasks a Notes s exchange servrem
iPhone 3GS 16GB 4.0.1 CZ JB.me * more case

Odpovědět